Lasses minneslappar och tankenotiser från Susnet:

Totalt: Månad: Vecka: Dag: Instagram

Leta i den här bloggen

2008-05-06

TheTwo


TheTwo
Originally uploaded by linlasj
Dessa tavlor är gjorda av Anders Hultman. Underbara franska bilder med luberonbergen i bakgrunden.

Den högra är vunnen.

Den vänstra är köpt.

Den högra heter "deux baguettes", två baguetter.

Den vänstra heter "deux bouteilles", två flaskor.

Ska de på samma fest? Är de inte alls vid samma tidpunkt? Har de faktiskte bestämt träff och ska på pic-nic? Eller har de inte med varandra alls att göra, Jean och Marie. Eller vad de heter... Jacqueline och Jacque. Kanske.

Nå. Fina är de.

Inga kommentarer: