2011-12-11

En god vän sjunger

och har en bra plats för synas i TV. Dessutom låter det bra, givetvis, om kören.