Lasses minneslappar och tankenotiser från Susnet:

Totalt: Månad: Vecka: Dag: Instagram

Leta i den här bloggen

2007-07-26

En liten bild om huruledes det är att vara tonåring.
Så tror jag det är, faktiskt. Sitter just nu och grunnar på om det sedan ändrar sig med tiden. Det gör väl det antar jag, men ändå inte på sitt sätt och eget lilla vis.
Frågetecknen blir i viss mån färre, men inte mindre. Alltså inte bara då om det som bilden antagligen vill illustrera, kärleken.

Inga kommentarer: