Lasses minneslappar och tankenotiser från Susnet:

Totalt: Månad: Vecka: Dag: Instagram

2009-06-28

Logomediker - det ska jag bli när jag blir stor...

Uttryck man lär sig sitter ibland som berg, logomedisk adaption är ett sådant.

Och nu kommer man troligen att hitta den här sidan när man söker på google efter det. Det kan tyda på två saker, antingen stavar jag fel eller så finns faktiskt inget om logomedisk adaption på nätet.

Vad det är?

Att man kommer på att en (befintlig) text passar till en annan melodi än det var tänkt. Det finns några exempel i musikhistorien där detta gjorts. I manskörssammanhang den mest kända är Helan går till sången Helig Helig Helig.

Inga kommentarer: