Lasses minneslappar och tankenotiser från Susnet:

Totalt: Månad: Vecka: Dag: Instagram

Leta i den här bloggen

2008-03-20

LIkheterna förvånar

Det är märkligt hur vissa människor aura - eller hur det ska beskrivas - minner om andras.

Det har högst delvis att göra med utseendet, det är något annat som slår an en sträng. Av igenkännande.

Men det ÄR en inkörsport till just den mänsnikotypens kännetecken, i alla fall när det gäller mitt förhållningssätt till personen. Det är inte statiskt, det kan komma att ändras. Oftast är det ögonblicksbilder men i några fall kan det vara mer bestående intryck som så att säga varar.

I just det nu tänkte fallet varar det inte länge, men personen det åminner är verklig, närvarande och varm. Det var personen som jag flyktigt såg i dag också.

Har alltid, så länge jag minns, hävdat att det finns fler saker som förenar oss människor än som skiljer oss. Jag vill vidmakthålla att så är verkligen fallet.

Inga kommentarer: