Lasses minneslappar och tankenotiser från Susnet:

Totalt: Månad: Vecka: Dag: Instagram

Leta i den här bloggen

2008-03-12

Grattis Ulrika, Västerlösa och Sätra!

Corren skriver idag om varför kommunen ändrade sig.

"Att man ändrat ståndpunkt i skolfrågan uppges bland annat bero på att man nu tittat på flera aspekter än de rent skolmässiga. I den bredare bedömningen har exempelvis skolans betydelse för bygden och skolskjutsar vägts in."

Nämen, finns det mer i samhället än bara skolor?! Det var ju förskräckligt! Och måste man liksom väga in andra skäl än rena skolmässiga när man beslutar om en skolas vara eller icke vara. Det var särdeles märkligt. Det finns alltså många aspekter som ska belysas vid ett kommunalt beslut. Förunderligt. Inte för oss kanske men...

För kommunpolitiker i Linköping är ingenting uppenbart. Uppenbarligen.

Inga kommentarer: