2006-12-30

I Corren. Torbjörn Gustavsson.

Han skriver om män som misshandlar kvinnor, att man inte "ser" det på dem. Att det som kännetecknar dem är att de är "ryggradslösa svin".

Kunde inte sagt det bättre själv. Torbjörn är en frisk fläkt i lite annars tråkiga Corren.

Inga kommentarer: