2016-01-19

Nytt år. Nystart. Gammalt år lagt till handlingarna.

Jag vet inte det jag.

Det är ju liksom inget gupp man åker över... det bara flyter lite på, kallare blev det. Snö blev det. Ljusare. Klart det.

Eller så är detta att bli äldre just så, man går runt och kalendergupp märker man inte. Jo förresten var femte år sådär, eller kanske var tionde. För då hamnar man i en annan box när man fyller i  undersökningar på nätet. Nu närmar jag mig ett sådant boxhopp, noterade jag vid ifyllande av just en enkät på nätet.

Närmar och närmar. Det har jag gjort hela livet, närmat mig. Fjärmat mig från en inre tjugoåring har jag aldrig gjort. Och den tjugoåringen ger mig näring fortfarande.


Inga kommentarer: