2015-08-08

Inga utsikter att lyckas utan insikter...Det handlar inte “bara om ett parkeringshus” Elias Aguirre. Parkeringshuset ska inte bli ”bara” fyra våningar högt.
SFV har lagt sig i ’siktlinjer’ – vilket hemskt ord förresten – i förhållande till Linköpings Domkyrka, ett kulturarv och en siktpunkt i Linköping.

Samhällsbyggnadsnämnden har kört i diket flera gånger senaste tiden, senaste debaclet om Prisos vara eller inte vara visar på att
nämnden inte är vare sig mogna eller tillräckligt kunniga för sin uppgift. Priso ska så klart vara kvar där det är. De som bor i området, en hög andel
äldre människor, behöver en affär att handla sina dagligvaror. Vi som inte bor i området behöver en icke-kedjeansluten affär att handla i.

Det synes mig som att samhällsbyggnad är en alldeles för allvarlig sak för att hanteras av samhällsbyggnadsnämnden. Dess ordförande
saknar uppenbarligen de insikter som krävs för att varsamt bygga vår stad för framtiden.

1 kommentar:

Martin Tollén sa...

Det finns saker där vi inte håller med varandra om vad som är god stadsbyggnad (och andra detvi gör det, som att gator som Vasavägen är betydligt roligare än dagens Malmslättsvägen). I just de fallen du nämner nu är det mycket enklare än att vi tycker olika; det är några missförstånd som är lätta att reda ut.

Gällande "siktlinjerna" mot Domkyrkan är det en sträcka av ca 10 meter - precis i korsningen Västra Vägen/Storgatan där du idag kan se övre delen av Domkyrkans torn där du efter påbyggnationen av Akilles inte kommer att kunna se det. I övrigt påverkas det inte av att det byggs en husfasad som är lika hög som de som redan idag finns på motsatta sidan av Storgatan. Jag var tvungen att stanna till när jag cyklade hem igår för att själv få en bild av vad upprördheten handlade om. Sikten mot slottet som Statens Fastighetsverk också verkar föra fram påverkas inte alls, den skyms redan idag av parkeringsdäcket och innan det av den K-märkta fängelsemuren (vilket på sitt sätt är intressant: om vi backar tillbaka till hur Linköping såg ut "förr" så fanns inte här någon fri siktlinje mot Domkyrkan från mitten av 1800-talet och framåt eftersom fängelset legat i vägen)

Gällande Priso finns det inget i de beslut som Samhällsbyggnadsnämnden råder över som berövar människorna i den delen av staden en matvarubutik. Tvärt om, nämnden la detaljplanen för Agraffen (Prisotomten) i byrålådan i flerar trots den höga bostadsbristen i staden bara för att detaljplanen för grannkvarteret, där en ny motsvarande butik håller på att byggas, skulle hinna bli klar. Där slutar nämndens makt och befogenhet. Det som sedan hänt är att Axfood som äger Priso dels tecknat avtal ett avtal med nuvarande hyresvärden för Priso om när de ska lämna den lokalen så att den efterlängtade byggandet av 400 bostäder ska komma igång, dels ett annat avtal med Botrygg som bygger den nya butiken dit de ska flytta. Axfoods och Botrygg har därefter avtalat om att skjuta inflyttningen för den nya butiken och efter att ha tecknat detta nya avtal har Axfoods hört av sig till Stångåstaden för att kunna behålla Priso ytterligare en tid. Stångåstaden har varit öppna för det, velat ha teckning för de merkostnader/uteblivna intäkter som en försenad byggstart skulle medföra för dem (någon kompensation för de 400 lägenhetsinnehavare som får vänta längre på boende kan vi nog tyvärr inte räkna med). Kravet är ganska självklart, varför ska Stångåstadens hyresgäster ta merkostnaden som uppstår då två helt andra företag - Botrygg och Axfood - omförhandlar sina avtal med varandra? Men i denna andra fråga är som sagt inte Samhällsbyggnadsnämnden någon part.