Lasses minneslappar och tankenotiser från Susnet:

Totalt: Månad: Vecka: Dag: Instagram

2011-06-30

Sänkt stöd för humaniora och konst

Ibland blir man stum, och det är sällan jag blir det. Ibland förvånas man över folks oförmåga att inse att livet inte är en segling på räkmacka med en dillkvist bakom örat. Utan livet är så mycket mer.
Det är sorg, glädje, skönhet, ilska, upprördhet, frid, stillhet, ro och i vissa fall avund och hat.
Känslor.
Som vi människor hyser och såvitt vi vet så gör inte några andra varelser det. Men därom tvista de lärde. De olärde drar ner på stöd till ämnen som befrämjar och bejakar människan i oss.

Vad månde bliva? Svenskt näringsliv får ta och skärpa sig, eller döpa om sig till Svenskt täringsliv, de hör numera till de tärande. Och inte de närande. Människan klarar sig visserligen inte på kärlek allena. Men man kommer mycket mycket lång.

De baserar sina förslag på rapporten "Konsten att strula till sitt liv". Den rapporten torde vara ett hastverk utan eftertanke, utan känslor men med Mammon som rättesnöre. Några andra musor finns inte. Inte närvarande.

Vilket fattigt liv. Struligt kanske men ett levande liv. Förslaget är så illa genomtänkt att man undrar över andra förslag från SN, de måste ju vara lika illa förberedda, dåligt preparerade och vedervärdigt anskrämliga. Man bör noga, efter detta så kallade utspel, granska SN. I fogar och sömmar.

Inga kommentarer: