Lasses minneslappar och tankenotiser från Susnet:

Totalt: Månad: Vecka: Dag: Instagram

Leta i den här bloggen

2008-02-22

24 Direkt är lärorikt

Idag handlade det om sjukvården och privatiseringsvurmen.

En forskare slog fast att i Läkartidningen hade han hittat 12 artiklar som förespråkade vinstdriven vård och 12 artiklar som var motståndare. Motståndsartiklarna understöddes av 102 referenser, motsvarande siffror för privatiseringsförespråkarna var noll. 0, NIL, intet.

Faschinerande i en branch där snart sagt all verksamhet skall vara underbyggd av vetenskapliga artiklar.

Inga kommentarer: