Lasses minneslappar och tankenotiser från Susnet:

Totalt: Månad: Vecka: Dag: Instagram

2005-01-31

Det är dags att rensa i rättsapparaten, avståndet mellan vad vi, folket, och de, rättskiparna anser vara rättmätigt straff är för stort. Motalafallet visar detta med tydlighet.

Inga kommentarer: