Lasses minneslappar och tankenotiser från Susnet:

Totalt: Månad: Vecka: Dag: Instagram

2003-04-02

Smart mobs, det kanske är framtidens nya förändring som vi väntar på, i någon mening. Howard Rheingolds nya bok behandlar ämnet genomgående, webbplatsen dokumenterar ytterligare smart mobs.

Inga kommentarer: