Lasses minneslappar och tankenotiser från Susnet:

Totalt: Månad: Vecka: Dag: Instagram

2003-04-02

Röst via internet var möljligt redan 1995. Studera grafen och fundera lite över om digital-TV är så klokt egentligen...

Inga kommentarer: