2013-09-19

Trakasserierna fortsätter

Barnsligheterna tar sig former man inte trodde var möjligt. Kommentarer överflödiga, mina vänner vet var jag står.

Inga kommentarer: