2009-11-05

De kloka i Svenskt Näringsliv...

De kommer fram till slutsatsen, bland annat får vi verkligen hoppas, att om lärarna ägnar mer tid åt undervisning i stället för administration blir eleverna bättre. De får högre kunskaper. De slår också fast att skolan ska vara lika bra, för alla. Nähä...

Det är ju fantastiskt. Att ingen kommit på det tidigare. Om man tillbringar tid i klassrummet så lär sig eleverna mer. Otroligt. Slå på stora trumman, ring pressen, stoppa pressarna ropa Heureka!

Svenskt Näringsliv har andra annonser ute nu, helsidor. Vi ska tänka på att det går dåligt för företagen nu. Det gööööör det. Aj aj aj. Utom för SAS...och det står inte en vers - eller refräng för den delen - om att pengar räcker till bonus för dirktörerna. Till och med när direktören den stackaren har åstadkommit ett minusresultat...inget vers om skattepengar som måste rädda bankerna.

Inget om att en del konkurser är nyttiga och ibland nödvändiga rekonstruktioner för att återbilda företaget. Och rädda det.

Det är nog samma kloka personer som står bakom annonsen som står bakom slutledningen att om läraren ägnar sig huvudsaklingen åt undervisning så lär sig eleverna något.

Stoppa pressarna! Ropa Heureka!

Inga kommentarer: