Lasses minneslappar och tankenotiser från Susnet:

Totalt: Månad: Vecka: Dag: Instagram

2005-05-12

Jag förstår inte, marknaden svämmar över av mamma-böcker, pappa-böcker, tips råd och dåd om hur man ska hantera sina barn. Vad har hänt med människorna frågar man sig nervöst. Fattar de inget längre?

Till och med på TV, visserligen inte finansierad av oss själva, ser man program där föräldrarna uppenbarligen abdikerat från föräldrayrket. Osså tar de dit en slags expert på barn för att reda ut det.

Varpå kan detta bero? Är det fyrtiotalisternas barn som nu fått barn? Nä, det är för sent, eller kanske det är en del av förklaringen. Eller är det frukterna av den fria uppfostran som var så populärpå 70-talet. Där ligger den troligaste förklaringen, de som uppfostrades fritt vet inte själva, så klart, hur man sätter gränser. De gränser som våra barn så väl behöver.

Inga kommentarer: