Lasses minneslappar och tankenotiser från Susnet:

Totalt: Månad: Vecka: Dag: Instagram

2009-10-02

Varav hjärtat är fullt

Dottern fyller år idag. Det kommer texter från filmer med musik som handlar om att fylla just sjutton. Sjutton år tror jag visst att jag var...och
You are sixteen going on seventeen
Baby, it's time to think
Better beware, be canny and careful
Baby, you're on the brink
En dotter som fyller år fyller en pappas hjärta. Men som Gibran säger, ni vet han som skrev Profeten...:

Ni är de bågar, från vilka era barn skickas ut som levande pilar.

Bågskytten ser målet på det oändligas stig och Han böjer dig med sin makt för att Hans pilar skall gå snabbt och långt.

Låt dig i glädje böjas i Bågskyttens hand.
Ty liksom Han älskar pilen, som flyger, älskar Han också bågen, som är stadig.

Om jag lyckats vara en stadig båge betvivlar jag. Men jag gör så gott jag kan.

Inga kommentarer: