2002-08-16

Öppet hus i många betydelser

Öppet hus på skolan.

Vad de utvecklats de små liven, och då menar jag alla i klassen inte bara våra telningar.