2017-08-11

Svaret från Migrationsverket.

Hej,

Tack för ditt mail.

Jag skulle rekommendera dig att kontakta den person som fattat beslut i ärendet, så kan de förklara hur de resonerat. Det är svårt för oss på kundtjänsten att förklara baserat på så lite information.


Alright. Och den personen heter? Kommer jag så klart att undra. Det får jag säkert inte reda på...men vi får se.

2017-08-06

Nästa brev till Migrationsverket

Ställde en fråga om avvisningen av en person som drabbats av att hans skatt inte betalts in av arbetsgivaren.
Blev hänvisad till utlänningslagen.
Var i den står det att man ska utvisas om skatten inte är betald av arbetsgivaren?

Läst denna https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/utlanningslag-2005716_sfs-2005-716 lite summariskt. Men vill gärna veta vilken grund för detta beslut som finns.

Jag hittar inget om just frånvaron av inbetald skatt. Den finns säkert eftersom ni hänvisar till utlänningslagen, men nu undrar jag över tillämpningen av densamma.


Hälsningar
Lasse Sjöström

Migrationsverkets svar som kom väldigt tidigt

Det är säkerligen färdigihopsnickrat eller sammasatt av olika paragrafer beroende på vad medborgarna fråga.
Det är dessutom ett väldigt väntat svar från en tjänstemannainrättning där inriktningen är i princip "vi följde bara order".
Om jag säger så.

----------------------
Hej Lasse,

Tack för ditt mejl.

Migrationsverket har förståelse för att ni blivit berörd av dessa människors öden. Vi kan ha förståelse för att vårt arbete ibland ter sig byråkratiskt men det vore samtidigt en godtycklig och rättsosäker väg att välja ifall våra handläggare skulle börja avgöra ärenden utifrån egna känslor och värderingar.

I Sverige är det riksdagen som efter allmänna fria val bestämmer vilken flyktingpolitik Sverige ska ha och vilka lagar som ska finnas. När det gäller utländska medborgares rätt att få stanna i Sverige så regleras detta i utlänningslagen.  

Regeringen administrerar sedan det som riksdagen bestämt i demokratisk ordning. Myndigheterna, till exempel Migrationsverket, lyder sedan under regeringen och är skyldiga att agera i enlighet med vad regeringen och riksdagen bestämt.  

När det gäller enskilda asylärenden så fattar Migrationsverket beslut i första instans. Är detta negativt så kan den asylsökande klaga på beslutet till en domstol, migrationsdomstolen, som har att självständigt pröva överklagandet. I vissa fall kan man klaga till ytterligare en instans, Migrationsöverdomstolen.

Med vänlig hälsning
Migrationsverket
----------------------------

Svaret från mig får vänta, det tål att tänkas på.

2017-08-04

Migrationsverksbrev till migrationsverket - underligt nog :-)

Hej migrationsverket,
Jag och många med mig märker man på sociala medier - som ni så klart följer - undrar inte så lite över vissa av era beslut. De verkar väldigt, vad ska vi säga, paragrafrytterimässiga.
Varför är det på det viset? Ja, jo, lagar och regler ska ju följas. Men är de inte fast förankrade hos medborgarna i Sverige bör de ju (väl?) ändras?
Är alltså inte Migrationsverket den humana utövare av migrationsbeslut som vi skattebetalare förväntar oss?


Hälsningar
Lasse Sjöström
Linköping

Se där: Just nu är den beräknade svarstiden upp till fyra arbetsdagar.

Vi får se vad de svarar. De kommer troligen att göra det.
Om två veckor eller så trots den beräknade svarstiden.

Det visar sig. Svaret kommer givetvis att publiceras här.