2017-08-06

Migrationsverkets svar som kom väldigt tidigt

Det är säkerligen färdigihopsnickrat eller sammasatt av olika paragrafer beroende på vad medborgarna fråga.
Det är dessutom ett väldigt väntat svar från en tjänstemannainrättning där inriktningen är i princip "vi följde bara order".
Om jag säger så.

----------------------
Hej Lasse,

Tack för ditt mejl.

Migrationsverket har förståelse för att ni blivit berörd av dessa människors öden. Vi kan ha förståelse för att vårt arbete ibland ter sig byråkratiskt men det vore samtidigt en godtycklig och rättsosäker väg att välja ifall våra handläggare skulle börja avgöra ärenden utifrån egna känslor och värderingar.

I Sverige är det riksdagen som efter allmänna fria val bestämmer vilken flyktingpolitik Sverige ska ha och vilka lagar som ska finnas. När det gäller utländska medborgares rätt att få stanna i Sverige så regleras detta i utlänningslagen.  

Regeringen administrerar sedan det som riksdagen bestämt i demokratisk ordning. Myndigheterna, till exempel Migrationsverket, lyder sedan under regeringen och är skyldiga att agera i enlighet med vad regeringen och riksdagen bestämt.  

När det gäller enskilda asylärenden så fattar Migrationsverket beslut i första instans. Är detta negativt så kan den asylsökande klaga på beslutet till en domstol, migrationsdomstolen, som har att självständigt pröva överklagandet. I vissa fall kan man klaga till ytterligare en instans, Migrationsöverdomstolen.

Med vänlig hälsning
Migrationsverket
----------------------------

Svaret från mig får vänta, det tål att tänkas på.

Inga kommentarer: