2017-08-06

Nästa brev till Migrationsverket

Ställde en fråga om avvisningen av en person som drabbats av att hans skatt inte betalts in av arbetsgivaren.
Blev hänvisad till utlänningslagen.
Var i den står det att man ska utvisas om skatten inte är betald av arbetsgivaren?

Läst denna https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/utlanningslag-2005716_sfs-2005-716 lite summariskt. Men vill gärna veta vilken grund för detta beslut som finns.

Jag hittar inget om just frånvaron av inbetald skatt. Den finns säkert eftersom ni hänvisar till utlänningslagen, men nu undrar jag över tillämpningen av densamma.


Hälsningar
Lasse Sjöström

Inga kommentarer: