2002-12-09

Kaj Lindman är död. Han finns inte mer. Han saknas. Mycket. Kram på dig Kaj.
Jag och sonen talar om dig nästan varje dag, och när vi slutat kommer du finnas i sonens tankar
på ett annat sätt än i mina. Men tankarna är genomgående goda. Tänder ett ljus. Vila i frid.

Mina tankar, och familjens går till Kajs familj, främst hans syskom och hans barn. Vår saknad
är troligen intet mot vad barnen känner i detta nu och ett antal år framåt.

Det är tomt. Mycket tomt. Grisen Greta, som dottern kallade honom på hans egen inrådan, finns inte mer.
Inte här på jorden i alla fall. Annonsen om hans bortgång fanns i dagens (2002-12-18) Corren.