2008-11-02

USA är på väg mot mognad...

säger de intervjuade på TV. Det handlar så klart om valet som kommer på tisdag.

Och ungdomar, amerikanska, som uttalar sig. En del klokare än historieprofessorerna...som ju faktiskt inte har någon historia att vara professor över liksom.

Inga kommentarer: