Lasses minneslappar och tankenotiser från Susnet:

Totalt: Månad: Vecka: Dag: Instagram

2015-05-20

Anso..kan om tja..nst som o..verkreativ utvecklare hos er

Hej_.

Jag heter Lars Sjo..stro..m och har gaott på ll.u, gl.ck ut nu l. vaoras pao ll.nl.en som heter
programmerl.ng fo..r webben.

Mycket l.ntresserad av ansta..llnl.ng hos er.

Ho:r av er_._._.


Ha..lsningar Lars Sjo..stro..m

Inga kommentarer: