Lasses minneslappar och tankenotiser från Susnet:

Totalt: Månad: Vecka: Dag: Instagram

2011-03-14

En del professorer är tröttande...

Nu om Maslow, jag citeterar
Kanske Maslows teori har sin största brist i att den inte uppmärksammar hur djupgående skillnaderna i själva verket är mellan människor. Maslow försöker fånga alla i samma schema, och han tänker sig en hierarkisk utveckling av likartat slag som något som passar alla, och som alla, så långt de förstår sitt sanna intresse, strävar efter. I själva verket strävar vi efter olika mål, var och en styrd av det kaos som vår komplexitet skapar, i bästa fall på väg mot ännu större kaos och ännu högre grader av komplexitet.

"Alla i samma schema". Jaha, men snälle professorn, försök tänka något nyttigt och håll dig från att gå och kissa under en hel dag. Samtidigt som du så klart dricker vatten. Jag menar...eh...ja, i Big Brother eller andra dokusåpor så klart eller mystiska TV-program av tävlingskaraktär...

Maslows trappa är, som jag ser det, en lysande insikt om hur vi människor i allmänhet troligen fungerar. En slags modell. Begreppet som sådant verkar obekant för just den här professorn. Vars namn jag inte får skriva, och jag orkar inte heller tillskriva honom och fråga om jag får...man vill ju inte tampas med en professor...så där utan vidare. Hur skulle det se ut.

Slutklämmen, för det är en slutkläm detta ovan,
I själva verket strävar vi efter olika mål, var och en styrd av det kaos som vår komplexitet skapar, i bästa fall på väg mot ännu större kaos och ännu högre grader av komplexitet.

finner jag lika obegriplig som självklar. Den har båda delarna.

Jaha, vi strävar efter olika mål, någon som protesterar? Ja, men men vi behöver troligen - ursäkta - kissa. Och då kanske kanske har vi behov som liknar även de andra trappstegen i Maslows berömda hierarki. Kinesiska läkare har en variant av den, från en annan (minst lika vetenskaplig, då empirisk) som professorn. Eller Maslow för den delen.

Vi vill bli sedda till varje pris, och Doktor Glas-boken ger viss härledning om på vilka sätt vi strävar efter det.

Hjalmar Söderberg, ni vet. I bristen därpå och så vidare. Googla...på Söderberg och Doktor Glas...

Förstår inte "var och en styrd av det kaos som vår komplexitet skapar". Förutsätter att professorn har vetenskaplig grund för det påståendet, eller grundar det sig på observationer på hans lärosäte månne? Underlag vore intressant att studera.

Jag raljerar lite och så må det vara. Är på det humöret idag.

Att i några tangentnedtryckningar eller penndrag kasta Maslow över bord låter sig inte göras som jag ser det. Det kan till och med tänkas förhålla sig så att lärosätestillhörighet spelar roll.

Den kritiske professorn har - och kanske än gör så - arbetat på Handelshögskolan. Det vore ju tråkigt om just det lärosätet lyssnar på professorn...eller så har de redan gjort det; vi har ju stillasittande besett ett förstatligande av bankernas förluster i kombo med deras privatiserade vinster. I bankvärlden ni minns. Hm...kaos. Komplexitet. Man undrar.

Inga kommentarer: